Образи предвождани от думи. | Images preceded by text.
Обясняващи или понякога - мечтаещи. | Explaining or sometimes simply dreaming.

Един ден тук ще бъдат по-добрите ми снимки, в теми и истории!
One day here will be my better pictures, in themes and stories!

The Day of Rosalyne | Розалин на 21 - 17 снимки на чудното момиче от Реюнион което никога не прие моето приятелство.
The Day of Rosalyne | Розалин на 21 - 17 photos of the girl from Reunion which never accepted my friendship. England, III.2005.

Self-portrait as 'Madonna in the train' - 1 pic, IV.2006, in a train, England

The revenge of the leaflet-boy - 1 pic, IV.2006, Nottingham

Влаковете на Украйна | Train journeys, Ukraine - 14 снимки, 14 sequence, V.2006.

Съквартиранти в Британия | Housemates, Britain - 10 снимки, 10 sequence, XII.2006.

Назад
Back

Място тепърва родено. A barebones project.