To je tu ArcoIris mein Freund!
Това място е още неродено. Ще прибавям когато време и вдъхновение позволяват.
This is still barebones project. I will be adding as time and inspiration permit.
Свестен броузър | Decent browser

*

Internet Explorer 5-6

Поради бъгове с прозрачността на png файловете, които още не съм имал време да разуча, по-новият облик на страницата не работи в по-стар ΙΕ. Във версия 7 тези бъгове най-после са оправени.
Due to bugs with png transparency which I havent had time to understand yet, you wont be able to see the newer website in older IE. In version 7 these bugs are finally fixed.