To je tu ArcoIris mein Freund!
Това място е още неродено. Ще прибавям когато време и вдъхновение позволяват.
This is still barebones project. I will be adding as time and inspiration permit.
Писма пристигащи с каруца | Letters carried by a Donkey

Образи предвождани от думи | Images preceded by text

Hmm, what else could I offer to you right now? Oh, yes:
Какво друго да предложа в момента? Например:
Филмови коментарии | Film critique
Филмите са десет! | Ten films.

или

Вдъхновено от Синьо | Inspired by Blue
Да, това всъшност е комикс! | Yes, this is a comic indeed!


Адресът ми е My email address is
Включи на новата версия на страниците | Switch to the new website design
въпреки че браузъра ти не е подходящ за нея! | even though your browser is not suitable for it.
Locations of visitors to this page