It seems, by heart I am a documentalist...
Yet sometimes I beget the unborn before!
And It is worth the most
to surprise and challenge the reader!
По природа изглежда съм документалист...
Но понякога
се отдавам на мечтите!
А най-ценно е когато родя нероденото преди,
когато те изненадам и предизвикам.
Аз обичам да слушам, а много хора - да говорят!
Страхувам се че светът се уеднаквява бързо и искам да запазя спомена,
записвам и превеждам тези разговори като свидетелство от нас, другите.
Не се доверявам на себе си, твърде млад и твърде повлиян от Запада,
затова събирам разказите на хора които не познавам за повече от час или ден.

Но имайте предвид, че тези текстове са възстановявани по спомен,
и така са променени от моите собствени представи и убеждения
!
I love to listen, and many strangers - to chat!
I write down and translate conversations and tales of people as a document of life and time.
Today the world is somehow becoming one and the same and I revolt to this,
I want to keep the memory of us, the Others! Yet I do not trust myself -
too young and modern, too influenced by the Western models of perception! I let the Others speak.

However, mind that I have reconstructed these texts by memory,
their topics and retelling might have been affected by my own imagery.
Поставих тази категория (Философстване)
 
с колебание. Извинявам се предварително,
 че много от тези текстове са твърде
обяснителни и надменни, или просто скучни.
: )
Unfortunately, I am easily tempted into Philosophizing.
I hasitated long about putting these texts,
somewhat silly, sometimes arrogant to the reader,

or just boring. Please, excuse me in advance!
Към главната страница
Back to entrance
Място тепърва родено. A barebones project.
Отдавна вече онова което търся при пътешетсвията си
не са дворците, църквите или музеите. Виждал съм твърде много
а дори и най-прекрасният дворец днес е мъртъв, без душа,
 само тялото му е предадено на инспекция на милионите мравки-туристи.

По далечните места търся усещането за живот, всекидневните улици и изненади,
хората и техните странности и техните истории
(виж Памет).
Ако пътувам сам понякога намирам време да запиша възторга си.

I no more seek palaces, churches or famous buildings. I have seen too many
while even the most spectacular palace of the past, today is murdered,
left without a soul, the body thrown to the millions of tourist ants.

In my trips I seek the spirit of life, the streets, the surprises of the living city,
the people, their unknown quirks and the stories, the memory (see Document).
If I am on the way alone, sometimes I find time to write down my exaltation.
Открих, че всяко от старите ми писма лежи някъде между тези категории.
 
I found out that all of my old letters lie somewhere inbetween those categories.